30269953 info@bsbd.dk

Åbningstider

Klubaften - Mandag - Onsdag - Fredag kl.19:00 - 23:00 Juniorer - Onsdag...

læs mere

Kære alle

Bestyrelsen har drøftet de seneste udmeldinger omkring corona og de...

læs mere

Generalforsamling

Onsdag d.30-03-22 kl.19:00-22:00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Brøndby strand billard og dart
Onsdag d.30-03-2022 kl.19:00
Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i
klubbens lokaler Ulsøparken 4 kælderen, 2660 Brøndby strand
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmeudvalg (2 stk.).
4. Eventuelle eksklusioner.
5. Formandens beretning.
6. Regnskab ved kassereren.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelse.
A. Formand i lige årstal (for 2 år). (Peter ønsker genvalg).
B. Kasser i ulige årstal. (for 2 år). (Kristoffer er Ikke på valg).
C. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
C.1. 1 Bestyrelsesmedlem som følger formanden (for 2 år).
(Hans ønsker genvalg).
C.2. 1 Bestyrelsesmedlem som følger kassereren. (for 2 år).
(Kimmy er ikke på valg).
C.3. 2 Bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
(Rene & Oluf er på valg).
D. Valg af suppleanter (2 stk.).
(Michael A. & Poul Erik er på valg).
E. Valg af kritisk revisor.
F. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelse

Klubben er åben igen

Man-ons-fre. kl. 19:00-23:00

Torsdag 11:00-15:00

Se Aktivitetskalender for mere info