30269953 info@bsbd.dk

Generalforsamling d.30-03-2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Brøndby strand billard og dart
Onsdag d.30-03-2022 kl.19:00


Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i
klubbens lokaler Ulsøparken 4 kælderen, 2660 Brøndby strand

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmeudvalg (2 stk.).
 4. Eventuelle eksklusioner.
 5. Formandens beretning.
 6. Regnskab ved kassereren.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelse.
  A. Formand i lige årstal (for 2 år). (Peter ønsker genvalg).
  B. Kasser i ulige årstal. (for 2 år). (Kristoffer er Ikke på valg).
  C. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  C.1. 1 Bestyrelsesmedlem som følger formanden (for 2 år).
  (Hans ønsker genvalg).
  C.2. 1 Bestyrelsesmedlem som følger kassereren. (for 2 år).
  (Kimmy er ikke på valg).
  C.3. 2 Bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
  (Rene & Oluf er på valg).
  D. Valg af suppleanter (2 stk.).
  (Michael A. & Poul Erik er på valg).
  E. Valg af kritisk revisor.
  F. Valg af revisor suppleant.
 9. Eventuelt.
  Med venlig hilsen
  Bestyrelse

Færdigheder

Indsendt den

5. marts 2022